Quy định mới: BẢO HIỂM Y TẾ TRÁI TUYẾN vẫn được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Tin vui cập nhật mới nhất cho những ai tham gia bảo hiểm y tế trái tuyến có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Từ ngày 1/01/2021, quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng nêu trên cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, đây là nội dung trong Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định: Từ 1/1/2021, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Với sự thay đổi chế độ khám chữa bệnh y tế này thì sẽ giúp tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đồng loạt tăng từ ngày 20/8/2019 vừa qua.