Từ 1/5: Người dân có thể đặt tiền bảo lãnh để tự giữ xe vi phạm giao thông

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong a0da5c1637239326404768246

Theo quy định mới, người vi phạm giao thông có thể được bảo lý, bảo quản phương tiện vi phạm giao thông nhưng không được sử dụng. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung từ Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. 

Nghị định này có hiệu lực từ 1//5/2020, trong đó, sửa đổi quy định giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ và bảo quản. 

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong 3f6a6260637239327197872246

Kho bãi lưu giữ phương tiện vi phạm giao thông (Ảnh: Lao động)

Những trường hợp được giao, quản lý phương tiện bị giam giữ 

Khoản 1, Điều 14, Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định về việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. 

Theo đó, phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có một trong các điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ. 

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong 1fff5b88637239326924092246

Điều 14 quy định các trường hợp người vi phạm giao thông có thể tự giữ, bảo quản phương tiện (Ảnh minh họa: Lao động)

Thứ nhất, cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện. 

Thứ hai, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện.

Cơ quan có thẩm quyền không được giao phương tiện vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản cho các trường hợp quy định ở khoản 7, Điều 14.

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong 227a0d2a637239326697736246

Người vi phạm có thể đặt tiền bảo lãnh để tự giữ, bảo quản xe vi phạm giao thông (Ảnh minh họa: Dân trí)

Phải làm gì để được giao giữ, bảo quản xe vi phạm giao thông

Để được giữ, bảo quản giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cần thực hiện theo trình tự quy định trong Nghị định 31/2020. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện theo quy định ở khoản 2, Điều 14. 

Cá nhân vi phạm khi gửi đơn phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; đối với tổ chức vi phạm phải có giấy tờ chứng minh về địa chỉ nơi đóng trụ sở hoạt động của tổ chức đó.

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong a0da5c1637239326404768246

Muốn được bảo quản xe vi phạm giao thông, cá nhân, tổ chức phải làm đơn (Ảnh minh họa: Dân trí)

Thời hạn cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xem, quyết định việc giao phương tiện để cá nhân, tổ chức vi phạm giữ, bảo quản không quá 2 ngày. Đối với những vụ việc phức tạp hơn thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày có đơn đề nghị. 

Khi giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, nơi giữ, bảo quản, tình trạng của phương tiện (nếu có) và phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm và người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện. Biên bản được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản.

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong b76dc7e4637239326154076246

Từ 1/ 5 người vi phạm có thể đặt tiền bảo lãnh để được tự bảo quản xe vi phạm hành chính (Ảnh minh họa: Thanh niên)

Cùng với việc lập biên bản khi giao phương tiện, người có thẩm quyền tạm giữ phải tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh. Việc tạm giữ giấy chứng nhận phải được lập thành biên bản theo quy định trong điều khoản. 

Ngoài ra, Điều 14 Nghị định 31/2020 cũng quy định về việc không được sử dụng phương tiện vi phạm trong thời gian tự bảo quản; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện vi phạm giao thông nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền. Các trường hợp khác phải thông báo cho người có thẩm quyền lên phương án giải quyết. 

tu 15 nguoi dan co the dat tien bao lanh de tu giu xe vi pham giao thong c9ffed1d637239325850812246

Không được sử dụng phương tiện vi phạm trong thời gian tự bảo quản (Ảnh minh họa: 24H)

Trên đây là một số thay đổi mà chúng ta cần nắm được khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Để biết thêm các thông tin liên quan đến việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu bạn có thể đọc toàn văn Nghị định 31/2020/NĐ-CP.